ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
............
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุร

 

<<คลิกเข้าสู่ website>>