น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
............
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

 

<<คลิกเข้าสู่ website>>